О чумныхъ заболѣваніяхъ въ Монголіи. *) Ю. Д. Талько-Грынцевича. *) Новыя вспышки заболѣванія человѣческой чумой въ Далай-Норѣ, на стан. Манчжурія, затѣмъ занесеніе ее въ г. Нерчинскъ и слухи о появленіи отдѣльныхъ центровъ зараженія въ Ургѣ вызвали большую панику среди населенія и администрацій Забайкалья и потребовались свѣдѣнія о бывшихъ ранѣе заболѣваніяхъ въ нашихъ мѣстностяхъ. Къ сожалѣнію…